19:22

Kontakt  Wszystko co otacza kobietę....czyli sens życia codziennego. Lub jak to woli Lifestyle. 

 Kobiety w pewnym wieku, bez względu na wiek, bez względu na to co nas różni. Liczy się to co nas łączy.


e-mail:  kobieta35plus@o2.pl

Fanpage:  kobietywpewnymwieku
Instagram:  kobietywpewnymwieku
Regulamin konkursów na kontach:1. Organizatorem konkursu jest właścicielka profilu FB/IG/bloga @kobietywpewnymwieku

2. Sponsor będzie wskazany w każdym nowym  poście konkursowym.
3. Konkurs prowadzony jest  na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.                                                         


4. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany oraz przeprowadzany przez Facebook (lub Instagram).
5. Konkurs rozpoczyna i kończy się w terminie wskazanym każdorazowo w poście konkursowym.
6. Uczestnikiem może zostać każda osoba, która w odpowiedzi na post konkursowy wykona poprawnie zadanie konkursowe, a także posiada zdolność do czynności prawnych.                                


7. Konta typowe konkursowe nie będą brane pod uwagę.
8. Udział w konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem treści niniejszego Regulaminu.
9. Każdy uczestnik może opublikować w każdym konkursie tylko jedno zgłoszenie.
10. Administrator profilu @kobietywpewnymwieku (odpowiednio na Instagramie, blogu, fp) wybierze najciekawszą odpowiedź lub odpowiedzi kierując się takimi kryteriami jak: pomysłowość, kreatywność, uzasadnienie.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania (usuwania) odpowiedzi tych uczestników konkursu, którzy naruszyli  regulamin, w szczególności postanowienia chroniące prywatność osób trzecich.
12. Wytypowany uczestnik uprawniony jest tylko do nagrody określonej w poście konkursowym.
13. Organizator zastrzega, iż otrzymane dane adresowe, zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do wysyłki nagrody. Po czym zostanie usunięty.
14. Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania pracy na Konkurs oświadcza, że: jest autorem odpowiedzi tekstowej zamieszczonej w komentarzu opublikowanym ze swojego profilu facebook/instagram/ bloga.  Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu; wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
15. Po otrzymaniu informacji o wygranej w Konkursie, laureat powinien w terminie do 5 dni w wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook/Instagram/email,  przesłać dane potrzebne do przekazania nagrody, czyli imię i nazwisko oraz adres pocztowy znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na który ma zostać przekazana nagroda. Organizator może poprosić także o numer telefonu, jeśli nagroda będzie wysyłana kurierem.
16. Oficjalne wyniki konkursu zostaną zamieszczone w postaci komentarza pod postem konkursowym na profilu, lub jako edycja posta na blogu do 5 dni, licząc od dnia zakończenia konkursu. Organizator zastrzega sobie wydłużenie tego terminu z przyczyn od siebie niezależnych.
17. Nagroda zostanie wysłana na adres podany przez laureata w terminie do miesiąca.
18. Organizator zastrzega sobie zmianę niniejszego Regulaminu.
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zapraszam na instagram, tam jestem codziennie ;-)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Copyright © Kobiety w pewnym wieku... , Blogger